Frågor & Svar

Vanliga frågor om fiber och bredband

Nedan har vi samlat frågor och svar om fiber och bredband som dykt upp under informationsmöten samt övriga diskussioner.

A: Vad är fiber?

Svar: En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor kapacitet och störningsfri överföring. Optisk fiber kan överföra väsentligen mycket mer data än andra bärare som till exempel kopparledning.

B: Vad är fördelarna med fiber?

Svar: Idag används flera olika typer av uppkopplingar för att prata i telefon, använda internet och se på TV. Fiber har obegränsad kapacitet, vilket innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på nätet och titta på TV. Genom fiberbredbandet kan man ha tillgång till alla tjänster genom en leverantör.

Tillgång till fiber ökar normalt värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster. Det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

Fiber ger lägre kostnader på sikt jämfört med dagens utbud och driftskostnader. Det har också större livslängd och är mera okänsligt för störningar vid t ex dåligt väder.

C: Vad finns det egentligen för alternativ?

Svar: Bredband kan fås via trådlös/mobil-teknik, via ADSL som använder kopparnätet (telefonnätet) eller via  fiber.

  • Mobilt bredband har lägre hastighet och är beroende av närheten till master/täckning och antal användare. Med många användare går hastigheten
  • ADSL är mycket långsamt jämfört med fiber och beroende av närheten till telefonstationen samt kvaliteten på telefonledningen.
  • Fiberbaserat bredband är mest flexibelt och har mycket högst kapacitet. Enda nackdelen är att det kräver ny kabeldragning fram till ditt hus.

 D: Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?

Svar: Ja, tillgång till fiber ökar normalt värdet på fastigheten. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans.

Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

E: Varför inte satsa på mobila lösningar istället för att gräva ner fiber?

Svar: Mobilt bredband fungerar bra när man är på resande fot, men kapaciteten är för liten för att kunna överföra internet, TV och de tjänster som blir allt vanligare i våra hem. För att komma upp i samma kapacitet som fiber behöver masterna sitta så tätt att det blir mycket dyrt att bygga.

Däremot kan en fiberutbyggnad förbättra det mobila bredbandet i trakten som en bieffekt om masterna ansluts till fibernätet..

F: När försvinner det fasta telefonnätet?

Svar: Det finns ingen tidsplan, men räkna med att dagens kopparnät kommer att avvecklas successivt allteftersom det blir för gammalt för att kunna underhållas till rimlig kostnad. Denna avveckling har redan påbörjats i delar av landet.

G: Vad är en nod?

Svar: En kommunikationsnod (nod) är en sammankopplings- eller knutpunkt i ett bredbandsnät.

H: Måste man gräva ner fibern?

Svar: Nej, det går att hänga i stolpar också, men det är inte säkert att det blir billigare eftersom man då måste betala för underhållet av stolplinjen. Dessutom blir det ju lika känsligt för till exempel stormskador som det nuvarande telefonnätet.

På berg kan man lägga fibern ovan mark i speciella rör för att undvika att behöva spränga.

I: Kan jag beställa fiber till en obebyggd tomt?

Svar: Nej, enligt IP-Only måste det finnas att hus att installera utrustningen i. Statsbidraget gäller dessutom endast för anslutna byggnader vilket kommer att kontrolleras innan ersättningen betalas ut.

J: Kan jag ansluta mig senare?

Svar: Ja, man kan ansluta sig senare men efter igångsättningsbeslutet blir det 7.000:- dyrare och när grävskopan passerat fastigheten tillkommer ytterligare kostnader för grävning och installation.

K: Jag är bara delar av året i mitt fritidshus, kan jag ha delårsabonnemang?

Svar: Ja, det kommer att bli möjligt att ansluta sig månadsvis, veckovis och ner till 24 timmar beroende på vilken tjänsteleverantör man anlitar.

L: Varför skall jag vara medlem i just Norra Orust Fiber?

Svar: Norra Orust Fiber bistår IP-Only i projekteringsarbetet och de priser vi kommit överens om (inklusive det eventuella överlåtande av statsbidraget) gäller endast medlemmar i Norra Orust Fiber.

M: Vem bestämmer om nätet?

Svar: IP-Only kommer att äga nätet oavsett om det blir statsbidrag eller inte.

N: Vad händer med nätet sedan det är installerat?

Svar: IP-Only kommer att sköta nätet som är öppet för alla tjänsteleverantörer som vill använda det. I dagsläget gäller de flesta kända tjänsteleverantörer förutom Telia som bara använder sina egna nät. Man kan dock mot avgift behålla sin e-postadress hos Telia..

O: Vem sköter servrar/aktiv utrustning?

Svar: IP-Only kommer att underhålla all fast utrustning.

P: Vad är det för skillnad mellan kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör?

Svar: IP-Only kommer att vara kommunikationsoperatör och ansvarar för att ”tända upp” fibernätet. De ansvarar för installation, övervakning och driver den utrustning som behövs för att bredbandstjänster som internet, TV, telefoni mm ska kunna förmedlas. Tjänsteleverantören är det företag som du köper ett abonnemang av.

Q: Vad gör kommunen?

Svar: Orust kommun arbetar med att ta fram ett IT-infrastrukturprogram som är ett komplement till kommunens andra övergripande planer.

Kommunen stöttar fiberföreningarna med information, samordning och underlag

R: Varför är det så bråttom. Kan vi inte vänta in beslutet om statsbidrag i stället för att köra på det dyrare alternativet.

Svar: På extrastämman i januari beslutades i enlighet med styrelsens förslag att tiden är viktigare än kostnaden. Ska vi hålla tidsplanen kan vi inte vänta längre än 31/5. Kostnaden blir ändå inte över det mål som vi satt under projektet och vi slipper dessutom gräva på egen tomt.

S: Varför får jag ingen ersättning för den slang som jag redan med egna pengar grävt ner på min tomt.

Svar: Det är en bonus för fiberföreningen och dess medlemmar att IP-Only erbjudit sig att gräva på tomt och installera fiber i huset kostnadsfritt. Sammantaget är det inte säkert att det är bättre att det redan finns slang nedgrävd och ersättning ingår inte i erbjudandet.

T: Varför säger ni att ni är överens med IP-Only om andra saker än vad som står i det avtal som skickats ut.

Svar: IP-Only använder det förtryckta standardavtal som gäller generellt. Vår förening har lyckats förhandla sig fram till bättre villkor än standard och texten i avtalet är dessutom öppnare i sina formuleringar än vad en del medlemmar tolkat in i texten. Styrelsen känner ingen oro för att det ska uppstå avtalskonflikter i projektet.

U: Får jag bestämma var IP-Only ska gräva på min tomt

Svar: Det kommer att ske samråd med fastighetsägaren om var kabeldiket ska grävas men i grunden är det närmaste/lättaste vägen som gäller. Om fastighetsägaren har allt för kostsamma krav får fastighetsägaren stå för extrakostnaden.

V: Får jag bestämma var anslutningen i huset ska placeras

Svar: Anslutningen sker där kabeldiket når huset vilket innebär närmaste/enklaste väg. Vill fastighetsägaren ha anslutningen på baksidan huset får fastighetsägaren stå för merkostnaden.

X: Blir alla inkopplade samtidigt?

Svar: Nej. Beroende på var arbetet sker kommer våra olika områden att starta upp successivt och vi vet idag inte vilka som blir först. IP-Only har dock lovat att ingen sk behöva vänta längre än till senast i december 2018.

Y: Kommer det att tillkomma några extrakostnader

Svar: Nej. När fibernätet är installerat och klart ska anslutningsavgiften betalas. Därefter är det bara avgiften till tjänsteleverantören som tillkommer och den omfattning som du bestämmer.