Finasiering

Finansiering med Orust Sparbank

Orust sparbank erbjuder förmånliga lånevillkor för investeringen. ”För oss är det viktigt med en levande landsbygd med tillgång till digital infrastruktur som möjliggör boende, samhällsservice och näringsverksamhet på mindre orter.” Läs vidare på deras hemsida under rubriken Lån/Fiberlån.

IP-Only erbjuder också en uppdelning av betalningen.