Fakta om fiber

Fiber – en fiber av renaste glas

Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga det renaste glas man kan tillverka idag.

Med hjälp av laserljus kommunicerar sedan våra datorer och andra inkopplade apparater via denna fiber istället för att sända elektriska signaler i en koppartråd.

Mycket data snabbt

Hur mycket data kan överföras per sekund mellan två punkter beror på vilken frekvens som används. Det ljus som används i fiberkommunikation har oerhört mycket högre frekvens än vad som kan användas i en kopparkabel (eller via radiokommunikation). I fiber får man då den i särklass snabbaste kommunikation som kan uppnås.

Här har vi de viktigaste fördelarna med fiber jämfört med koppartråd:

 • Mycket högre överföringskapacitet, i praktiken obegränsad.
 • Okänsligt för störningar genom exempelvis åska.
 • Nätet har inte samma begränsningar för symmetrisk överföring, dvs samma hastighet i båda riktningarna (download/upload), även om tjänsteoperatörer gärna erbjuder symmetrisk överföring även på fiber, t ex  100/10 Mbit/s.
 • Nätet har lång livslängd och kabelsystemet kan användas även då sändar/mottagarteknik utvecklas.
 • Fiber är avsett att användas för överföring av data. Kopparnäten byggdes för analog telefoni.

Fiber jämfört med mobilt bredband (3G och 4G)

 • För mobilt bredband varierar täckningen kraftigt från plats till plats beroende på till exempel terräng, bebyggelse osv.
 • Kapaciteten i en basstation delas av alla som använder den. Hastigheten för varje enskild användare sjunker snabbt om många samtidigt är uppkopplade mot samma basstation.
 • Avståndsoberoendet. Signalen försvagas mycket snabbt när du kommer en bit ifrån masten, därmed sjunker uppkopplingshastigheten.
 • Oftast mycket sämre upload än download.
 • Teoretisk överföringskapacitet. Mobilt bredband har en övre gräns som bygger på teknikens begränsningar och i dagsläget ligger på ca 30 Mbit/s (3G) eller 64 Mbit/s (4G). I verkligheten är oftast hastigheten mycket lägre.
 • Alla teleoperatörer har infört maximal datamängd du får använda per månad, innan du måste antingen betala extra för mer eller surfa i snigelfart eller avstå Idag (april 2015) varierar maxvolymerna från 40 – 100 Gigabyte per månad och abonnemangen med de högsta volymerna är dyra.
 • att titta på HDTV (exempelvis via Netflix) drar ca 2,8 Gigabyte/timme, månadspotten 100 GB tar slut efter knappt två veckor (vid 3 timmar per dag om bara EN nyttjar tjänsten).

Varför skall man ansluta till fibernätet?

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med minimala störningar. Telefonnätets kopparledningar kan ofta drabbas av störningar och underhållet kan emellanåt vara mindre bra. Fibernätets kapacitet är också mycket högre och en mängd tjänster kan göras tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt.

I dag sker allt mer på nätet som utbildning, arbete hemifrån, vi roar oss, kommunicerar och skaffar oss nya kunskaper.

En sak är säker, det är att utbudet via nätet kommer att öka ytterligare, med tjänster som ställer högre krav på uppkopplingen. Med ett fibernät skapar vi förutsättningar för dig att kunna ha detta utbud hemma! Det ger dig snabb tillgång till hela världen och är precis lika viktigt som all annan infrastruktur.

För dig som inte är intresserad av att ha TV eller telefoni via bredband eller inte använder internet är detta ändå ett gyllene tillfälle att ordna en fiberanslutning för din fastighet, då det höjer värdet på huset vid en eventuell försäljning.

Ur teknisk synvinkel är alltså fibern oslagbar, men är det ekonomiskt försvarbart?

Som privathushåll har man kanske inte ännu upplevt behovet av bättre datakommunikation. ”ADSL eller internet via 3G/4G fungerar tillräckligt bra, TV tar vi emot via Boxer, parabol, och telefonin har vi löst med både fasta och mobila abonnemang, eller bara mobilabonnemang.”

Är det värt nästan 20000 kr att få in en fiberkabel till villan?
Svaret är JA för de allra flesta! Därför att

 • det är en långsiktig och prisvärd satsning på fastigheten, jämförbar med installation av värmepump, nytt kök eller omläggning av taket.
 • behovet av digitala tjänster för alla som vistas i fastigheten kommer att öka. Inte bara en dator och en TV-apparat, utan många apparater kommer i framtiden samtidigt utnyttja bredbandet (TV-apparater, ljudanläggningar, datorer, surfplattor, smarta telefoner, larm/övervakningsutrustning osv).
 • Du och din familj vill ha tillgång till mer och mer kapacitetskrävande tjänster som HDTV, hemladdning av filmer, ljudböcker,  multimediala kurser online, videosamtal med mera.

Du och dina gäster behöver inte belasta det mobila bredbandsabonnemanget och urholka månadspotten, eftersom man kör via hemmanätet så mycket man vill.