Projektets framfart, mot slutmålet!

Hej alla medlemmar!

Nu går anslutningarna framåt, flera har redan fått sin fiber, och vi blir fler för var dag som går.
Hoppas att de som är klara är nöjda, och att de som väntar får ett gott avslut.

Föreningen och styrelsen kommer att vara tillgänglig tills alla medlemmar har fått sin anslutning i enlighet med dess syfte och årets årsmöte som kan läsas här: Protokoll – föreningsstämma 2019-06-03

Fiber? Javisst!