Uppdatering

Hej alla.

Vi är i kontakt med IP-Only och vi framför våra farhågor om hur det går med fibern.
De försäkringar vi har fått är att den skall vara klar under 2019.

Goda nyheter är att entreprenören Ottosons i Hedekas  är i full fart med att få markavtalen undertecknade. Så vi rullar helt klart, än dock långsamt.

Styrelsen förstår att många är frustrerade över hur informationsflödet hanterats, och det har lyfts till IP-Only som sagt att de kommer att skicka ut en nyhetsuppdatering snarast och att det skall ske utskick med jämna mellanrum.

Vi fortsätter att hålla modet uppe!

Fiber? Javisst!