Preliminär tidsplan och områdesfördelning

Hej alla fibersugna.

Entreprenören har skickat en preliminär tidsplan hur fibern skall läggas i vårt område samt i vilken ordning som detta kommer att ske. Dessa filerna ligger här

Reservationer för ändringar av tidsplanen finns; men nu håller vi tummarna att denna stämmer.

Fiber? Javisst!