Möte med IP-Only och Entreprenör

Hej alla förväntansfulla fibervänner.

Styrelsen har nu träffat den entreprenör som kommer att lägga ner fibern i vårt område.

Vid mötet var även IP-Only med som berättade hur det står till med vår tidsplan.
Arbetet beräknas påbörjas April/Maj 2018 om inget oförutsett händer.
Fibern kommer att läggas ner först i Töllås-Morlandstegen området.

Entreprenören har kört runt i vårt område för att inventera hur våra marker ser ut, samt även hur man bäst drar fibern.
De kommer att i samarbete med styrelsen kontakta berörda markägare när de har färdigställt hur det kommer se ut.

Tidsplanen håller än så länge.

Fiber? Javisst!