Samarbetet fortskrider.

Hej alla fibervänner.

Vi har nu gått vidare till nästa fas i detta fiberprojekt med IPOnly – ”Projekteringsfasen”.

Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som arbetar nära med byNet/IP-Only för att hitta bra dragningar av kanalisation för vårt område.

Samtal med berörda markägare gällande markupplåtelseavtal har påbörjats och krävs för att kunna starta gräventreprenaden.
Så om alla markägare är positiva till fiber och accepterar dragningarna, desto snabbare får vi fiber.

(Markupplåtelseavtal krävs om man förlägger kanalisation på någons mark för att komma vidare till andra kunder, samma princip som för elen)

Fiber? Javisst!