Uppdatering av fiberfrågan och snabbrapport från stämman 20170627

Hej alla fibervänner.

Årets stämma har nu genomförts och alla fiberposter i styrelse, revisorer och merparten av valberedningen blev omvalda.
Inför stämman hade vi hoppats få besked från Länsstyrelsen att allt var klart med överlåtelsen av statsbidraget till IP-Only. Så var inte fallet men vi har fått ett muntligt, inte bindande, positivt förhandsbesked och att slutbeskedet ska komma inom den närmaste tiden. Styrelsen återkommer snarast när detta har mottagits.

På mötet informerade IP-Only om hur framtiden ser ut. Får inte statsbidraget överlåtas gäller de villkor som tidigare är presenterade. Om vi får överlåta bidraget gäller däremot det nya beloppet 13.900:- i anslutningsavgift. Priset gäller för medlemmar i föreningen som anmält intresse att ansluta sig till fibernätet senast nu på fredag 30/6.
Därefter stiger priset till 16.900:- fram till 15/8 då fullt pris gäller = 29.900:-
Nya anmälningar fr.o.m 1:e Juli kan endast göras på:

Beställ


Så se till att betala in medlemsinsats och årsavgift om detta inte är gjort innan helgen.

Projektet håller sin tidsplan och senast 2018-12-31 ska alla medlemmar och tillkommande kunna vara anslutna till ett fungerande fibernät.

Nu börjar arbetet med projektering och markägaravtal och i höst sätts spaden i marken. Håll ögonen öppna för ny information som kommer att publiceras på hemsidan.
De olika markägaravtalen, IP-Onlys presentation och mötesdokumentation  kommer finnas här

Trevlig sommar önskar styrelsen

Fiber? Javisst!