Kallelse – Årsstämma Norra Orust fiber 2016-06-27

Hej alla fibervänner.

Här kommer kallelsen till årsstämman 2017 för Norra Orust Fiber.
Glöm inte ta med fullmakt för alla icke närvarande ägare.
Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:
http://www.norraorustfiber.se/?page_id=216

Norra Orust Fiber

Ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Norra Orust Fiber ek. förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: 2017-06-27 Kl: 18:00

Plats: Stenshults föreningslokal (det gula huset)

Årsredovisning med verksamhetsberättelse kommer att kunna läsas på föreningens hemsida senast 2017-06-13

Meddela gärna styrelsen om det finns frågor som ni vill ta upp under övriga frågor så kan vi förbereda svaren bättre.

Det finns utrymme för ytterligare krafter i styrelse. Kontakta gärna valberedningen om du själv vill ställa upp eller har förslag på någon lämplig person.

Glöm inte att alla fastighetens ägare måste vara närvarande antingen själv eller genom ombud för att fastigheten ska få rösta. Fullmakt finns att hämta på hemsidan och måste kunna presenteras vid inskrivningen för att fastigheten ska få vara med i röstlängden.

 

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning:

Ordförande: Mikael Dage, ordforande@norraorustfiber.se, 0736-79 46 67

Sekreterare: Alf Andersson, alfanderssonorne@outlook.com, 0708-295 295

Kassör: Ulrika Lundberg Carlsson, ekonomi@norraorustfiber.se, 0733-18 65 46

Valberedning:

Martin Mattsson, martin75.mattsson@gmail.com  0703-322957, sammankallande

Jan Cederholm, janne.cederholm@telia.com  0705-28 64 25

Kerstin Ekdahl, 031-204197, 0304-394 37

Tommy Arvidsson, tommy1945@spray.se   0304-39437

TA CHANSEN ATT FÅ VARA MED OCH DISKUTERA VÅRT FIBERNÄTS FRAMTID

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!

Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:

Dokument