Ett enhälligt beslut. Norra Orust Fiber går vidare till nästa fas!

Styrelsen vill tacka alla som kom till mötet tisdagen 14:e juli och enhälligt tog beslutet att Norra  Orust Fiber skall gå över till nästa fas.

Nu börjar det stora arbetet med att skriva avtal!
Avtalen och mötets protokoll kommer att länkas på denna sida och kommer att få en egen sektion i länkraden på hemsidans topp.

Vi planerar att kontrakten skall vara påskrivna till v 34 för att ha så bra underlag till länsstyrelsen som möjligt.

Det kommer att komma in fler medlemmar innan de första spadtagen tas.

Redigerad: 2015-07-18 11:44