Norra Orust Fibers upptagningsområde ökar, inkluderar nu delar av Lövås

Hej alla.

Kleva Orust Fiber räckte i veckan ut en hand till Norra Orust Fiber om ansvarsövertagande över delar av Lövås, efter det att Telia erbjudit deras medlemmar i Nöteviken fiber via dem. Detta för att i samband med områdesbortfallet blir det naturligare att ansluta dessa fastigheter via Norra Orusts upptagningsområde. Området gäller Lövås norr/öst om 160:an upp mot Gäddebräcka/Medstugan.

Norra Orust Fiber tog beslutet igår (2015-06-14) att officiellt acceptera gränsförändringarna, och vår karta kommer att uppdateras efter mottagande av gällande fastighetsinformation från kommunen.

Medlemmar som flyttas från Kleva Orust till Norra Orust kommer att meddelas om sagd flytt men behöver göra något mer gällande denna aktivitet.

Nya medlemmar önskas hjärtligt välkomna!