månadsarkiv: november 2018

Det går framåt – Ottossons och tidsramar

Hej alla fibertörstande.

Vid kontakt med Ottossons så är dom i full fart med att skriva markavtal i de områden som de kommer börja gräva i. Provtryckningar görs nu i den samförläggningen som gjordes tillsammans med Ellevio för ett tag sedan, vilket kommer spara tid för Töllås området.

Den tidsram som vi nu har fått är den nedan:
Delområde 1:1, Töllås, Nyhagen och Lilla Sandviken
Grävarbete påbörjas inom kort och hela delområdet beräknas vara klart april 2019.

Delområde 1:2, Stenshult
Grävstart i december, färdigställande mars 2019.

Delområde 1:3, Västra Stenshult, Gåre och Söbben
Grävstart i februari 2019, färdigställande i september 2019.

Delområde 2, Vindön
Grävstart i april 2019, färdigställande i september 2019

Delområde 3, östra Söbben, Lövås och Henån
Grävstart i juni 2019, färdigställande i november 2019

Observera att tidsplanen kan komma att påverkas om markavtal eller tillstånd uteblir.

Ottossons i Hedekas: Hemsida Facebook

Fiber? Javisst!

Uppdaterat: 2018-11-06 – Del 3 start Juni 2019 – Ändrat från 2018