månadsarkiv: oktober 2017

Senaste nytt 2017-10-19

Hej alla medlemmar.
IP-Only är nu klar med sin preliminära projektering med hänsyn till fornminnen och strandskydd.
Upphandlingen av grävning har påbörjats och berörda markägare kommer att kontaktas inom kort för diskussion av dragning och teckning av markavtal.
FYI moms

Medlemmar som inte har fått information om det nya priset 13900 (för företag 19900 ex moms) kan kontakta ekonomi@norraorustfiber.se för kontroll.

Vi håller tidsplanen

Medlemsavgiften för 2017 som fastställdes på stämman i år kommer snart att komma till en e-postlåda nära dig. Flera har redan betalat in och dessa kommer inte få en faktura.

De markägare som kommer beröras av kommer att kontaktas inom kort.