månadsarkiv: juni 2017

Uppdatering av fiberfrågan och snabbrapport från stämman 20170627

Hej alla fibervänner.

Årets stämma har nu genomförts och alla fiberposter i styrelse, revisorer och merparten av valberedningen blev omvalda.
Inför stämman hade vi hoppats få besked från Länsstyrelsen att allt var klart med överlåtelsen av statsbidraget till IP-Only. Så var inte fallet men vi har fått ett muntligt, inte bindande, positivt förhandsbesked och att slutbeskedet ska komma inom den närmaste tiden. Styrelsen återkommer snarast när detta har mottagits.

På mötet informerade IP-Only om hur framtiden ser ut. Får inte statsbidraget överlåtas gäller de villkor som tidigare är presenterade. Om vi får överlåta bidraget gäller däremot det nya beloppet 13.900:- i anslutningsavgift. Priset gäller för medlemmar i föreningen som anmält intresse att ansluta sig till fibernätet senast nu på fredag 30/6.
Därefter stiger priset till 16.900:- fram till 15/8 då fullt pris gäller = 29.900:-
Nya anmälningar fr.o.m 1:e Juli kan endast göras på:

Beställ


Så se till att betala in medlemsinsats och årsavgift om detta inte är gjort innan helgen.

Projektet håller sin tidsplan och senast 2018-12-31 ska alla medlemmar och tillkommande kunna vara anslutna till ett fungerande fibernät.

Nu börjar arbetet med projektering och markägaravtal och i höst sätts spaden i marken. Håll ögonen öppna för ny information som kommer att publiceras på hemsidan.
De olika markägaravtalen, IP-Onlys presentation och mötesdokumentation  kommer finnas här

Trevlig sommar önskar styrelsen

Fiber? Javisst!

Kallelse – Årsstämma Norra Orust fiber 2016-06-27

Hej alla fibervänner.

Här kommer kallelsen till årsstämman 2017 för Norra Orust Fiber.
Glöm inte ta med fullmakt för alla icke närvarande ägare.
Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:
http://www.norraorustfiber.se/?page_id=216

Norra Orust Fiber

Ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Norra Orust Fiber ek. förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: 2017-06-27 Kl: 18:00

Plats: Stenshults föreningslokal (det gula huset)

Årsredovisning med verksamhetsberättelse kommer att kunna läsas på föreningens hemsida senast 2017-06-13

Meddela gärna styrelsen om det finns frågor som ni vill ta upp under övriga frågor så kan vi förbereda svaren bättre.

Det finns utrymme för ytterligare krafter i styrelse. Kontakta gärna valberedningen om du själv vill ställa upp eller har förslag på någon lämplig person.

Glöm inte att alla fastighetens ägare måste vara närvarande antingen själv eller genom ombud för att fastigheten ska få rösta. Fullmakt finns att hämta på hemsidan och måste kunna presenteras vid inskrivningen för att fastigheten ska få vara med i röstlängden.

 

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning:

Ordförande: Mikael Dage, ordforande@norraorustfiber.se, 0736-79 46 67

Sekreterare: Alf Andersson, alfanderssonorne@outlook.com, 0708-295 295

Kassör: Ulrika Lundberg Carlsson, ekonomi@norraorustfiber.se, 0733-18 65 46

Valberedning:

Martin Mattsson, martin75.mattsson@gmail.com  0703-322957, sammankallande

Jan Cederholm, janne.cederholm@telia.com  0705-28 64 25

Kerstin Ekdahl, 031-204197, 0304-394 37

Tommy Arvidsson, tommy1945@spray.se   0304-39437

TA CHANSEN ATT FÅ VARA MED OCH DISKUTERA VÅRT FIBERNÄTS FRAMTID

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!

Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:

Dokument