månadsarkiv: mars 2017

Till alla medlemmar i Norra Orust Fiber

Utifrån det informationsmöte som avhölls i Henån 2017-03-18 med IP-Only och diskussioner om den avtalstext som skickats ut meddelas att den överenskommelse som föreningen och IP-Only tecknat gäller. Detta innebär att inga extra kostnader tillkommer för installationen förutom nedanstående undantag:

  • Kabeldragning till annan punkt i huset än för IP-Only närmaste/lämpligaste väg.
  • Återställande av stenplattor, asfalt eller andra arbetskrävande/kostsamma hinder
  • Grävning djupare än 30 cm inom tomtgräns (standarddjup)
  • Befintlig kanalisation på egen tomt ersätts inte heller.

Ska vi hålla de tidsgränser vi satt upp måste vi ha snabba reaktioner från våra medlemmar. Styrelsen uppmanar därför alla att OMGÅENDE anmäla sig på nätet på nätet (www.ip-only.se/portal) eller genom att skicka in beställningen som ni fått i brevlådan. De erbjudna priserna kan endast garanteras fram till 2 april. Därefter kan en extrakostnad kostnad på 7.000:- tillkomma.

Medlemmar som inte kan utnyttja ROT eller RUT anmäler sig till föreningen på adressen ekonomi@norraorustfiber.se till priset 19.900:-.

Företag erbjuds anslutning till samma pris 19.900:- + moms. Företag tar kontakt med Daniel Liljeklev på IP-Only.

Om vi får besked från Jordbruksverket senast 31 maj att vi får överlåta vårt beviljade statsbidrag till IP-Only är det upphandlade priset 13.900:- På detta pris gäller inte ROT/RUT.

fiberkartan.se/5162 syns alla fastigheter inom vårt område. På kartan ser man också alla som anmäler sig och den uppdateras kontinuerligt men manuellt så man får räkna med en viss fördröjning.

Medlemmar som inte hittar sitt hus på kartan eller som inte fått något erbjudande med posten uppmanas att omgående meddela detta till föreningens kassör Ulrika på ekonomi@norraorustfiber.se Erbjudandet har endast skickats till en delägare för fastigheter som har flera delägare.

För frågor rörande ROT/RUT hänvisas till Skatteverkets hemsida eller vår ekonomibrevlåda.

Många frågor besvaras i materialet som IP-Only presenterade på mötet och som du också hittar här på hemsidan. Styrelsen kommer att upprätta en Frågor och Svar sida på hemsidan för inkomna frågor och svar som inte innefattas i annat material.

Ju snabbar som vi har tillräckligt många som tecknar sig, ju snabbare kan spaden sättas i marken. Nu gäller det att skynda. Bestämt er har ni ju redan gjort i de tidigare avtalen.

Styrelsen

Efter möte med IP-Only – Forsätt anmäla ert intresse

Hej alla fibermedlemmar!
Efter mötet med Ip-Only har vi fått ett klargörande att detta erbjudande kan användas av de som kan nyttja ROT/RUT
Styrelsen ställer sig därmed bakom utskicket.
Medlemmar som inte kan nyttja ROT/RUT samt företag skriver inte på utan anmäler sitt intresse till styrelsen@norraorustfiber.se så har vi ordnat en separat lösning.
Ni kan nu fortsätta att anmäla er på http://www.ip-only.se/privat/bestall
Styrelsen och IP-Only svarar på frågor samt hjälper medlemmar med anmälningar på informationsmötet:
Lördag 18/3 kl 10:00, Hällevi – Henåns IF Idrottsplats
Följ utvecklingen på http://fiberkartan.se/5162

Hälsningar
Styrelsen
 

Angående utskick från IP-Only

Hej alla medlemmar i Norra-Orust fiber
I dagarna så har det kommit ut ett anslutningsavtal med IP-Only som inte överrensstämmer med vad föreningen och IP-Only kommit överrens om.
Föreningsmedlemmar uppmanas att inte skriva under avtalet.
Ett möte med IP-Only kommer att hållas på tisdag 14/3 och styrelsen återkommer snarast efteråt med svar på de frågor som kommer in från föreningsmedlemmar.
Vill även påminna om det utlysta informationsmötet lördagen 18/3 kl 10:00 på Hällevi, Henåns idrottsplats.
Hälsningar,
Styrelsen
Fiber? Javisst!