månadsarkiv: februari 2017

Upphandlingen avslutad

Upphandlingen är nu avslutad. Vi fick in anbud från Telenor, Telia och IP-Only. Alla tre var likvärdiga till sitt innehåll och anbudet från IP-Only var lägst. Styrelsen har därför beslutat att anta deras anbud. Nu återstår bara att ansöka hos Jordbruksverket att vi ska få överlåta vårt statsbidrag på dem. Oavsett hur detta går har vi ju redan ett erbjudande från IP-Only att bygga ett fibernät i vårt område på en summa under 20.000:- vilket innebär att vi, utifrån det beslut som fattades på den extra föreningsstämman, nu arbetar vidare på två vägar. Med och utan statsbidrag. Inom kort kommer ett erbjudande om fiberanslutning att skickas ut till alla fastigheter i området. Då gäller det för alla våra fiberintresserade medlemmar att svara snabbt för att vi ska kunna sätta spaden i marken. Nu hänger det på er om vi ska kunna hålla det utlovade sista datumet för hela projektet: 2018-12-31.

Vet du någon som inte är med?

Nu är det läge att övertyga!

Styrelsen