månadsarkiv: november 2016

Vi får vänta lite till

Som vi tidigare informerat om var föreningen kallat till ett informationsmöte i Skara 2016-10-26. På mötet informerade Länsstyrelsen om att beslut om vilka föreningar som nu ska beviljas statsbidrag kommer att tas i mitten av november. Man informerade också om de mycket detaljerade krav som gäller kring vad och hur saker ska upphandlas för att bidraget till slut ska betalas ut.
Styrelsen kommer att påbörja ett upphandlingsarbete omedelbart efter att beslutet om bidrag är fattat  och har därför beslutat att skjuta på den inplanerade stämman den 3 december. Vi siktar på att i stället kunna hålla nästa extrastämma i mitten av januari för att där kunna redovisa resultatet av upphandlingen med förslag på beslut i frågan.

Styrelsen
Norra Orust Fiber
Fiber Ja Visst!!!!