månadsarkiv: augusti 2016

Nu börjar det hända saker

Utifrån stämmans uppdrag har styrelsen sonderat marknaden inför en eventuell överlåtelse av vårt projekt till en privat aktör. Vi har konstaterat att det finns flera aktörer som skulle vara intresserade av att lägga ett anbud i en sådan upphandling. Detta gäller både med och utan ett positivt beslut om statsbidrag i höst och allt talar för att det i vart fall inte kommer att bli dyrare än det tak på 20.000:- som vi beslutat om tidigare. Det finns också chans att detta pris skulle kunna inkludera grävning på tomten. Som tidigare gäller också att ju fler som ansluter sig desto lägre blir priset.

För att kunna påbörja en sådan upphandling måste vi dock besluta om en stadgeändring samt få mandat att påbörja en upphandling. Upphandlingen är central för att vi ska få statsbidrag eftersom det är statliga och EU-medel som finansierar bidraget.

Styrelsen planerar att kalla till en extrastämma lördagen den 15 oktober för ovanstående beslut.

Vi påminner också om att det nu är hög tid att betala in årsavgiften. 200:- med sista inbetalningsdag 2016-08-31.

Vet du om din granne är medlem? Ju fler som ansluter sig desto lägre blir priset!

Fiber Javisst !!!!!