Kategoriarkiv: Okategoriserade

Samarbetet fortskrider.

Hej alla fibervänner.

Vi har nu gått vidare till nästa fas i detta fiberprojekt med IPOnly – ”Projekteringsfasen”.

Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som arbetar nära med byNet/IP-Only för att hitta bra dragningar av kanalisation för vårt område.

Samtal med berörda markägare gällande markupplåtelseavtal har påbörjats och krävs för att kunna starta gräventreprenaden.
Så om alla markägare är positiva till fiber och accepterar dragningarna, desto snabbare får vi fiber.

(Markupplåtelseavtal krävs om man förlägger kanalisation på någons mark för att komma vidare till andra kunder, samma princip som för elen)

Fiber? Javisst!

Övertagande av stadsbidrag

Nu är det klart. Länsstyrelsen har meddelat att de godkänt IP-Onlys övertagande av vårt statsbidrag. Detta innebär att IP-Only nu tar över projektering och genomförande av vårt fiberprojekt helt i linje med vår upphandling och tidigare stämmobeslut. De medlemmar som anmält sitt intresse för fiber senast den 30/6  får en anmälningsavgiften på 13.900:-. Om man inte är medlem kan man fortfarande ansluta sig och och fram till 15/8 få en anslutningsavgift på 16.900:-. Därefter gäller full avgift utifrån IP-Onlys ordinarie avgift.
IP-only kommer nu att skicka ut nya avtal med de nya förutsättningarna för påskrift och återskick. Fortfarande gäller att del av statsbidraget kan frysa in om vi inte lever upp till vad vi lovat så vi ber er att inte slarva med detta. Vi påminner också om att Orust Sparbank erbjuder lån till bra villkor efter sedvanlig kreditprövning.
Vi kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt så håll er uppdaterade genom att besöka oss ofta. Markägare kan räkna med kontakt av vår arbetsgrupp inom kort.

Trevlig sommar

Styrelsen

Uppdatering av fiberfrågan och snabbrapport från stämman 20170627

Hej alla fibervänner.

Årets stämma har nu genomförts och alla fiberposter i styrelse, revisorer och merparten av valberedningen blev omvalda.
Inför stämman hade vi hoppats få besked från Länsstyrelsen att allt var klart med överlåtelsen av statsbidraget till IP-Only. Så var inte fallet men vi har fått ett muntligt, inte bindande, positivt förhandsbesked och att slutbeskedet ska komma inom den närmaste tiden. Styrelsen återkommer snarast när detta har mottagits.

På mötet informerade IP-Only om hur framtiden ser ut. Får inte statsbidraget överlåtas gäller de villkor som tidigare är presenterade. Om vi får överlåta bidraget gäller däremot det nya beloppet 13.900:- i anslutningsavgift. Priset gäller för medlemmar i föreningen som anmält intresse att ansluta sig till fibernätet senast nu på fredag 30/6.
Därefter stiger priset till 16.900:- fram till 15/8 då fullt pris gäller = 29.900:-
Nya anmälningar fr.o.m 1:e Juli kan endast göras på:

Beställ


Så se till att betala in medlemsinsats och årsavgift om detta inte är gjort innan helgen.

Projektet håller sin tidsplan och senast 2018-12-31 ska alla medlemmar och tillkommande kunna vara anslutna till ett fungerande fibernät.

Nu börjar arbetet med projektering och markägaravtal och i höst sätts spaden i marken. Håll ögonen öppna för ny information som kommer att publiceras på hemsidan.
De olika markägaravtalen, IP-Onlys presentation och mötesdokumentation  kommer finnas här

Trevlig sommar önskar styrelsen

Fiber? Javisst!

Kallelse – Årsstämma Norra Orust fiber 2016-06-27

Hej alla fibervänner.

Här kommer kallelsen till årsstämman 2017 för Norra Orust Fiber.
Glöm inte ta med fullmakt för alla icke närvarande ägare.
Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:
http://www.norraorustfiber.se/?page_id=216

Norra Orust Fiber

Ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Norra Orust Fiber ek. förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: 2017-06-27 Kl: 18:00

Plats: Stenshults föreningslokal (det gula huset)

Årsredovisning med verksamhetsberättelse kommer att kunna läsas på föreningens hemsida senast 2017-06-13

Meddela gärna styrelsen om det finns frågor som ni vill ta upp under övriga frågor så kan vi förbereda svaren bättre.

Det finns utrymme för ytterligare krafter i styrelse. Kontakta gärna valberedningen om du själv vill ställa upp eller har förslag på någon lämplig person.

Glöm inte att alla fastighetens ägare måste vara närvarande antingen själv eller genom ombud för att fastigheten ska få rösta. Fullmakt finns att hämta på hemsidan och måste kunna presenteras vid inskrivningen för att fastigheten ska få vara med i röstlängden.

 

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning:

Ordförande: Mikael Dage, ordforande@norraorustfiber.se, 0736-79 46 67

Sekreterare: Alf Andersson, alfanderssonorne@outlook.com, 0708-295 295

Kassör: Ulrika Lundberg Carlsson, ekonomi@norraorustfiber.se, 0733-18 65 46

Valberedning:

Martin Mattsson, martin75.mattsson@gmail.com  0703-322957, sammankallande

Jan Cederholm, janne.cederholm@telia.com  0705-28 64 25

Kerstin Ekdahl, 031-204197, 0304-394 37

Tommy Arvidsson, tommy1945@spray.se   0304-39437

TA CHANSEN ATT FÅ VARA MED OCH DISKUTERA VÅRT FIBERNÄTS FRAMTID

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!

Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:

Dokument

BOLLEN ÄR I RULLNING!

Nu är fiberkartan grön! Vi har 327 fastigheter som anmält sitt intresse och det finns ytterligare några till som vi inte hunnit lägga in! Den 2/5, hade vi ett möte med IP-Only och den del av projekteringen som inte är beroende av statsbidraget kommer nu att börja. BOLLEN ÄR I RULLNING!

Fiber? Javisst!

Förlängd anmälningstid

Hej alla fibervänner.

Här kommer en sammanfattning på hur det såg ut 2/4-17.

·       233 Anslutningar
·       12 extra anslutningar
·       38  som ej har RUT/ROT som ännu inte syns på http://fiberkartan.se/5162
·       4 st kunde inte anmäla sig och skall läggas in manuellt.

Anmälningarna går riktigt bra, men för att underlätta för de som har problem, och/eller är sommargäster, kommer vi utöka anmälningsperioden till 31/4-17.
Detta för att alla skall ges möjligheten att komma med. http://www.ip-only.se/privat/bestall
Det kommer ytterligare ett utskick till de som inte anmält sig än och vi vill starkt poängtera att vårt öppna nät kommer att ha korttidsabonnemang.
Fiber? Javisst!

Till alla medlemmar i Norra Orust Fiber

Utifrån det informationsmöte som avhölls i Henån 2017-03-18 med IP-Only och diskussioner om den avtalstext som skickats ut meddelas att den överenskommelse som föreningen och IP-Only tecknat gäller. Detta innebär att inga extra kostnader tillkommer för installationen förutom nedanstående undantag:

  • Kabeldragning till annan punkt i huset än för IP-Only närmaste/lämpligaste väg.
  • Återställande av stenplattor, asfalt eller andra arbetskrävande/kostsamma hinder
  • Grävning djupare än 30 cm inom tomtgräns (standarddjup)
  • Befintlig kanalisation på egen tomt ersätts inte heller.

Ska vi hålla de tidsgränser vi satt upp måste vi ha snabba reaktioner från våra medlemmar. Styrelsen uppmanar därför alla att OMGÅENDE anmäla sig på nätet på nätet (www.ip-only.se/portal) eller genom att skicka in beställningen som ni fått i brevlådan. De erbjudna priserna kan endast garanteras fram till 2 april. Därefter kan en extrakostnad kostnad på 7.000:- tillkomma.

Medlemmar som inte kan utnyttja ROT eller RUT anmäler sig till föreningen på adressen ekonomi@norraorustfiber.se till priset 19.900:-.

Företag erbjuds anslutning till samma pris 19.900:- + moms. Företag tar kontakt med Daniel Liljeklev på IP-Only.

Om vi får besked från Jordbruksverket senast 31 maj att vi får överlåta vårt beviljade statsbidrag till IP-Only är det upphandlade priset 13.900:- På detta pris gäller inte ROT/RUT.

fiberkartan.se/5162 syns alla fastigheter inom vårt område. På kartan ser man också alla som anmäler sig och den uppdateras kontinuerligt men manuellt så man får räkna med en viss fördröjning.

Medlemmar som inte hittar sitt hus på kartan eller som inte fått något erbjudande med posten uppmanas att omgående meddela detta till föreningens kassör Ulrika på ekonomi@norraorustfiber.se Erbjudandet har endast skickats till en delägare för fastigheter som har flera delägare.

För frågor rörande ROT/RUT hänvisas till Skatteverkets hemsida eller vår ekonomibrevlåda.

Många frågor besvaras i materialet som IP-Only presenterade på mötet och som du också hittar här på hemsidan. Styrelsen kommer att upprätta en Frågor och Svar sida på hemsidan för inkomna frågor och svar som inte innefattas i annat material.

Ju snabbar som vi har tillräckligt många som tecknar sig, ju snabbare kan spaden sättas i marken. Nu gäller det att skynda. Bestämt er har ni ju redan gjort i de tidigare avtalen.

Styrelsen

Efter möte med IP-Only – Forsätt anmäla ert intresse

Hej alla fibermedlemmar!
Efter mötet med Ip-Only har vi fått ett klargörande att detta erbjudande kan användas av de som kan nyttja ROT/RUT
Styrelsen ställer sig därmed bakom utskicket.
Medlemmar som inte kan nyttja ROT/RUT samt företag skriver inte på utan anmäler sitt intresse till styrelsen@norraorustfiber.se så har vi ordnat en separat lösning.
Ni kan nu fortsätta att anmäla er på http://www.ip-only.se/privat/bestall
Styrelsen och IP-Only svarar på frågor samt hjälper medlemmar med anmälningar på informationsmötet:
Lördag 18/3 kl 10:00, Hällevi – Henåns IF Idrottsplats
Följ utvecklingen på http://fiberkartan.se/5162

Hälsningar
Styrelsen
 

Angående utskick från IP-Only

Hej alla medlemmar i Norra-Orust fiber
I dagarna så har det kommit ut ett anslutningsavtal med IP-Only som inte överrensstämmer med vad föreningen och IP-Only kommit överrens om.
Föreningsmedlemmar uppmanas att inte skriva under avtalet.
Ett möte med IP-Only kommer att hållas på tisdag 14/3 och styrelsen återkommer snarast efteråt med svar på de frågor som kommer in från föreningsmedlemmar.
Vill även påminna om det utlysta informationsmötet lördagen 18/3 kl 10:00 på Hällevi, Henåns idrottsplats.
Hälsningar,
Styrelsen
Fiber? Javisst!