Författararkiv: admin

Preliminär tidsplan och områdesfördelning

Hej alla fibersugna.

Entreprenören har skickat en preliminär tidsplan hur fibern skall läggas i vårt område samt i vilken ordning som detta kommer att ske. Dessa filerna ligger här

Reservationer för ändringar av tidsplanen finns; men nu håller vi tummarna att denna stämmer.

Fiber? Javisst!

Möte med IP-Only och Entreprenör

Hej alla förväntansfulla fibervänner.

Styrelsen har nu träffat den entreprenör som kommer att lägga ner fibern i vårt område.

Vid mötet var även IP-Only med som berättade hur det står till med vår tidsplan.
Arbetet beräknas påbörjas April/Maj 2018 om inget oförutsett händer.
Fibern kommer att läggas ner först i Töllås-Morlandstegen området.

Entreprenören har kört runt i vårt område för att inventera hur våra marker ser ut, samt även hur man bäst drar fibern.
De kommer att i samarbete med styrelsen kontakta berörda markägare när de har färdigställt hur det kommer se ut.

Tidsplanen håller än så länge.

Fiber? Javisst!

God Jul och Gott Nytt År

IP-Only har gjort ett utskick via e-post och som framgår av det har vi ett riktigt Gott Nytt År att se fram emot. Entreprenören för nedgrävningen av vår kabel är utsedd och tecknandet av markavtal dra nu igång. Tidsplanen håller med andra ord och vi kommer att få bredband under 2018! Styrelsen vill tacka alla medlemmar för gott stöd under detta år och önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Senaste nytt 2017-10-19

Hej alla medlemmar.
IP-Only är nu klar med sin preliminära projektering med hänsyn till fornminnen och strandskydd.
Upphandlingen av grävning har påbörjats och berörda markägare kommer att kontaktas inom kort för diskussion av dragning och teckning av markavtal.
FYI moms

Medlemmar som inte har fått information om det nya priset 13900 (för företag 19900 ex moms) kan kontakta ekonomi@norraorustfiber.se för kontroll.

Vi håller tidsplanen

Medlemsavgiften för 2017 som fastställdes på stämman i år kommer snart att komma till en e-postlåda nära dig. Flera har redan betalat in och dessa kommer inte få en faktura.

De markägare som kommer beröras av kommer att kontaktas inom kort.

Samarbetet fortskrider.

Hej alla fibervänner.

Vi har nu gått vidare till nästa fas i detta fiberprojekt med IPOnly – ”Projekteringsfasen”.

Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som arbetar nära med byNet/IP-Only för att hitta bra dragningar av kanalisation för vårt område.

Samtal med berörda markägare gällande markupplåtelseavtal har påbörjats och krävs för att kunna starta gräventreprenaden.
Så om alla markägare är positiva till fiber och accepterar dragningarna, desto snabbare får vi fiber.

(Markupplåtelseavtal krävs om man förlägger kanalisation på någons mark för att komma vidare till andra kunder, samma princip som för elen)

Fiber? Javisst!

Övertagande av stadsbidrag

Nu är det klart. Länsstyrelsen har meddelat att de godkänt IP-Onlys övertagande av vårt statsbidrag. Detta innebär att IP-Only nu tar över projektering och genomförande av vårt fiberprojekt helt i linje med vår upphandling och tidigare stämmobeslut. De medlemmar som anmält sitt intresse för fiber senast den 30/6  får en anmälningsavgiften på 13.900:-. Om man inte är medlem kan man fortfarande ansluta sig och och fram till 15/8 få en anslutningsavgift på 16.900:-. Därefter gäller full avgift utifrån IP-Onlys ordinarie avgift.
IP-only kommer nu att skicka ut nya avtal med de nya förutsättningarna för påskrift och återskick. Fortfarande gäller att del av statsbidraget kan frysa in om vi inte lever upp till vad vi lovat så vi ber er att inte slarva med detta. Vi påminner också om att Orust Sparbank erbjuder lån till bra villkor efter sedvanlig kreditprövning.
Vi kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt så håll er uppdaterade genom att besöka oss ofta. Markägare kan räkna med kontakt av vår arbetsgrupp inom kort.

Trevlig sommar

Styrelsen

Uppdatering av fiberfrågan och snabbrapport från stämman 20170627

Hej alla fibervänner.

Årets stämma har nu genomförts och alla fiberposter i styrelse, revisorer och merparten av valberedningen blev omvalda.
Inför stämman hade vi hoppats få besked från Länsstyrelsen att allt var klart med överlåtelsen av statsbidraget till IP-Only. Så var inte fallet men vi har fått ett muntligt, inte bindande, positivt förhandsbesked och att slutbeskedet ska komma inom den närmaste tiden. Styrelsen återkommer snarast när detta har mottagits.

På mötet informerade IP-Only om hur framtiden ser ut. Får inte statsbidraget överlåtas gäller de villkor som tidigare är presenterade. Om vi får överlåta bidraget gäller däremot det nya beloppet 13.900:- i anslutningsavgift. Priset gäller för medlemmar i föreningen som anmält intresse att ansluta sig till fibernätet senast nu på fredag 30/6.
Därefter stiger priset till 16.900:- fram till 15/8 då fullt pris gäller = 29.900:-
Nya anmälningar fr.o.m 1:e Juli kan endast göras på:

Beställ


Så se till att betala in medlemsinsats och årsavgift om detta inte är gjort innan helgen.

Projektet håller sin tidsplan och senast 2018-12-31 ska alla medlemmar och tillkommande kunna vara anslutna till ett fungerande fibernät.

Nu börjar arbetet med projektering och markägaravtal och i höst sätts spaden i marken. Håll ögonen öppna för ny information som kommer att publiceras på hemsidan.
De olika markägaravtalen, IP-Onlys presentation och mötesdokumentation  kommer finnas här

Trevlig sommar önskar styrelsen

Fiber? Javisst!

Kallelse – Årsstämma Norra Orust fiber 2016-06-27

Hej alla fibervänner.

Här kommer kallelsen till årsstämman 2017 för Norra Orust Fiber.
Glöm inte ta med fullmakt för alla icke närvarande ägare.
Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:
http://www.norraorustfiber.se/?page_id=216

Norra Orust Fiber

Ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Norra Orust Fiber ek. förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: 2017-06-27 Kl: 18:00

Plats: Stenshults föreningslokal (det gula huset)

Årsredovisning med verksamhetsberättelse kommer att kunna läsas på föreningens hemsida senast 2017-06-13

Meddela gärna styrelsen om det finns frågor som ni vill ta upp under övriga frågor så kan vi förbereda svaren bättre.

Det finns utrymme för ytterligare krafter i styrelse. Kontakta gärna valberedningen om du själv vill ställa upp eller har förslag på någon lämplig person.

Glöm inte att alla fastighetens ägare måste vara närvarande antingen själv eller genom ombud för att fastigheten ska få rösta. Fullmakt finns att hämta på hemsidan och måste kunna presenteras vid inskrivningen för att fastigheten ska få vara med i röstlängden.

 

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning:

Ordförande: Mikael Dage, ordforande@norraorustfiber.se, 0736-79 46 67

Sekreterare: Alf Andersson, alfanderssonorne@outlook.com, 0708-295 295

Kassör: Ulrika Lundberg Carlsson, ekonomi@norraorustfiber.se, 0733-18 65 46

Valberedning:

Martin Mattsson, martin75.mattsson@gmail.com  0703-322957, sammankallande

Jan Cederholm, janne.cederholm@telia.com  0705-28 64 25

Kerstin Ekdahl, 031-204197, 0304-394 37

Tommy Arvidsson, tommy1945@spray.se   0304-39437

TA CHANSEN ATT FÅ VARA MED OCH DISKUTERA VÅRT FIBERNÄTS FRAMTID

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst!

Alla dokument inklusive fullmakt kan laddas ner från:

Dokument