Hej alla fibervänner.

Hoppas det gått bra i värmen.

Efter att stämman 26/6-16 gav styrelsen mandat att kontakta privata alternativ till byggnation av fibernät, har kontakter gjorts och förslag håller på att växa fram.

Telia och IpOnly är de parter som styrelsen fört diskussioner med.

Protokoll för Årstämman och det konstituerande styrelsemötet kan ses här

Gällande bidraget för fiberbyggnationen säger Länsstyrelsen att de efter sommaren skall utvärdera om 2018 års stöd skall ges 2016

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/stod-bidrag/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx

Skulle 2018 bidraget tidigareläggas, måste föreningen få in fler medlemmar för att ha en garanterad chans till denna.

Hjälp er själva att hjälpa oss.

Fiber? Javisst!

Fullmakter för delägare av fastigheter

Medlemmar i Norra Orust Fiber är hjärtligt välkomna till årsstämman på Söndag 2016-06-26 kl 11.00

Styrelsen vill påminna om att för att kunna ha rösträtt på årsstämman måste alla delägare av en fastighet vara med på mötet. Antingen i person, eller via fullmakt som kan hämtas på http://www.norraorustfiber.se/?page_id=216 .

Vi ses på söndag!

Fiber? Javisst!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Norra Orust Fiber ek. förening kallar härmed till sin första ordinarie föreningsstämma.

Tid: 2016-06-26 kl. 11.00

Plats: Stenshults föreningslokal

Årsredovisning med verksamhetsberättelse kommer att kunna läsas på föreningens hemsida senast 2016-06-12

Dagordningen för mötet: Dagordning_stamma_2016-06-26
Föreningens årsredovisning finns här

Meddela gärna styrelsen om det finns frågor som ni vill ta upp under övriga frågor så kan vi förbereda svaren bättre.

Det finns utrymme för ytterligare krafter i styrelsen. Kontakta gärna valberedningen om du själv vill ställa upp eller har förslag på någon lämplig person.

Glöm inte att alla fastighetens ägare måste vara närvarande antingen själv eller genom ombud för att fastigheten ska få rösta. Fullmakt finns att hämta här och måste kunna presenteras vid inskrivningen för att fastigheten ska få vara med i röstlängden.

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning:
Ordförande: Mikael Dage, ordforande@norraorustfiber.se , 0736-79 46 67
Sekreterare: Alf Andersson, alfanderssonorne@outlook.com, 0708-295 295
Kassör: Ulrika Lundberg Carlsson, ekonomi@norraorustfiber.se , 0733-18 65 46

Valberedning:
Stefan Mattsson, stefan.mattsson@borealisgroup.com, 0703-05 62 62, sammankallande
Per Lindholm, per-lindholm@hotmail.com
Jan Cederholm, janne.cederholm@telia.com, 0705-28 64 25

Vi bjuder på kaffe med dopp!!

TA CHANSEN ATT FÅ VARA MED OCH DISKUTERA VÅRT FIBERNÄTS FRAMTID

VÄLKOMNA

Styrelsen

Fiber? Javisst !

Redigerad 2016-06-12 kl 20:22 - Länk till årsredovisning tillagd

Statusuppdatering – April

Hej alla fibervänner
Det var ett tag sedan det hördes något från oss, men här kommer en status uppdatering
Först ett grattis till Myckleby fiberförening som är den första föreningen på Orust att få ett godkänt bidrag.
Ni hörde rätt. Besluten om bidragen har börjat tas och Norra Orust Fiber ligger i nedre delen av topp 80. Mer än 130 föreningar konkurrerar om bidragsplatser.
Anledningen till placeringen är vårt medlemsantal gällande heltidsboende som ligger en aning lågt för att anses som toppklass.
Så bjud in de grannar ni vet inte är med i föreningen och diskutera vad ni har för tankar över fiber.
Delge gärna dessa tankar till oss i styrelsen@norraorustfiber.se
Placeringen räknas om varje månad så fler permanentboende medlemmar ger bättre placering.
Anmälan görs via länken ovan
Som en underpunkt till detta är det fortfarande ett antal medlemmar som inte har skickat in sina medlemsavtal. Dessa behövs för att få vara med när vi kommer igång. http://www.norraorustfiber.se/wp-content/uploads/2015/07/Avtal-om-fiberanslutning-NOF.pdf
Hör av er till ekonomi@norraorustfiber.se om ni är tveksamma
Styrelsen håller fortfarande på att utvärdera alternativa sätt att få ett fibernät byggt då risken att inte få några bidrag i år finns.
Dessa förslag kommer att ställas mot föreningens nuvarande inriknting, att bygga nätet själva, på den årsstämma som kommer att bli i slutet på Juni
Kallelse till denna årsstämma kommer i slutet på Maj
Hoppas att vi får se er då.
Fiber? Javisst!
Hälsningar
Mikael Dage
Ordförande
Norra Orust Fiber ekonomisk förening
 
tel. 0736-79 46 67
 

 

Ett nytt år!

Hej alla medlemmar.

Det nya året har kommit igång, och så har även styrelsens arbete.
Vi väntar fortfarande på beslut från Länsstyrelsen angående bidrag.

För er som inte vet så har eller kommer några av våra syskonföreningar överlämna sin verksamhet till Telia/Skanova och IP-Only under året.

Styrelsens arbete är inriktat på att föreningen skall bygga fibernätet, men har tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka om alternativ finns.

Förslagen kommer att läggas för beslut vid en föreningsstämma.

Medlemsinformation

Hej alla!
Vi i styrelsen vill informera om vad som händer i den närmaste framtiden för föreningen.
Länsstyrelsen skall komma med ett beslut om bidrag och fiberföreningens styrelse tycker att Norra Orust fiber bör ligga bra till enligt de kriterier som satts upp för att komma med i denna beslutsomgång.
Vill även påminna de betalande medlemmar som önskar skicka in sitt avtal att göra detta.
Antalet bidragsberättigade anslutningar sjunker stadigt, så påminn gärna era grannar om att chansen fortfarande finns. Analogin om elens framdragning har i vissa fall varit behjälplig.
Om föreningen får ett positivt beslut i bidragsfrågan blir det full fart att teckna markavtal samt upphandling av grävning. De medlemmar som vet vilka markägare som kommer påverkas av medlemmens anslutning, eller är markägare som vet att de har anslutna medlemmar på sin mark enligt vårt verksamhetsområde, får gärna meddela styrelsen@norraorustfiber.se.
Fiber? Javisst!

Ansökan om bidrag inskickad.

Föreningen har skickat in sin ansökan om bidrag för att vi skall kunna gå vidare från den planerande fasen till att få ett fungerande fibernät.

Vi har nu passerat 300 medlemmar och vi har sökt bidrag för ca 350, vilket anses vara föreningens potentiella tillväxt från bidragsansökan, till dagen projekteringen fastställs.

Detta innebär att vi nu har ett finit antal bidragsberättigade anslutningar.
Föreningen har gått med på ett insatstak på 20.000 kr vilket är inklusive 40 % bidrag.
Ta chansen att investera i framtiden.

Fiber? Javisst!

En ny brevkampanj

Under vecka 39 har vi skickat ut ett rekryteringsbrev till icke medlemmar i verksamhetsområdet. Detta för att ingen skall missa möjligheten att få tillgång de bidrag från landsbygdsprogrammet som gör att insatsen kommer under 20.000.
Större medlemsantal ger större chans att få sagda bidrag under första perioden.

De som vill ansluta efter det att grävningen har påbörjats kommer att behöva betala omprojektering samt gå miste om bidraget (40%).

Insatsen är uppdelad i flera inbetalningar.

Fiber? Javisst!

 

redigerat 2015-09-28: Förtydligande

Länsstyrelsens fiberbidrag och avtalsinlämning

Hej alla!

Länsstyrelsen har beslutat att första beslutsperioden gällande bidrag kommer att starta i mitten av oktober.  Vi saknar ett 50 tal avtal från betalande medlemmar (exkl Lövås). De som önskar gå vidare med sin fiberanslutning måste skicka avtalet senast i oktober. Tryck på länken ovan för instruktioner och nedladdning av avtalet.

Medlemmarna från Kleva Orust fiber har officiellt överförts och vi välkomnar dessa nya 36 vilket ger oss ett totalt antal av 275 medlemmar.

Fiber? Javisst!

 

Frågor från medlemmar, svar från styrelsen

I samband med kontraktsskrivandet så har det kommit in ett antal frågor från medlemmar som vi i styrelsen har samtalat om och kommit fram till nedanstående svar:

 Grävning på egen tomt.

Enlig ByNet överstiger grävningen till  bostadshuset sällan mer än 25 meter från anslutningspunkten som föreningen ansvarar för och oftast ligger kostnaden på mellan 2000 till 6000:-,  beroende på tomtens beskaffenhet och ägarens önskemål. Rotavdrag gäller på arbetskostnaden.
De som önskar gräva själva redan nu måste kontakta styrelsen@norraorustfiber.se för att få reda på om en anslutningspunkt har blivit projekterad för fastigheten.

Vad kommer driftskostnaden att bli.

Medlemsavgift: Enligt årsmötets beslut. Idag 100:-/år

Driftskostnad för underhåll  och reparationer av nätet. Faktisk kostnad. Uppskattningsvis ca 100:-/månad +- 20:-

Abonnemang: Upp till kundens val att välja bland det utbud som erbjuds. Vilka och hur många kommunikationsleverantörer som ska finnas kommer att beslutas på en medlemsstämma.

Operatör.

Se ovan.

Senarelagd anslutning.

Ljussatt fiber betalar driftskostnad. Ej ljussatt fiber betalar endast medlemsavgift.

Medlemmen betalar för eventuell släckning och tändning av fibern.

Slang utan fiber betalar medlemsavgift. Medlemmen betalar driftsättningen av fibern

 

Om något är oklart eller om ni har andra frågor så kontakta styrelsen@norraorustfiber.se