Det går framåt – Ottossons och tidsramar

Hej alla fibertörstande.

Vid kontakt med Ottossons så är dom i full fart med att skriva markavtal i de områden som de kommer börja gräva i. Provtryckningar görs nu i den samförläggningen som gjordes tillsammans med Ellevio för ett tag sedan, vilket kommer spara tid för Töllås området.

Den tidsram som vi nu har fått är den nedan:
Delområde 1:1, Töllås, Nyhagen och Lilla Sandviken
Grävarbete påbörjas inom kort och hela delområdet beräknas vara klart april 2019.

Delområde 1:2, Stenshult
Grävstart i december, färdigställande mars 2019.

Delområde 1:3, Västra Stenshult, Gåre och Söbben
Grävstart i februari 2019, färdigställande i september 2019.

Delområde 2, Vindön
Grävstart i april 2019, färdigställande i september 2019

Delområde 3, östra Söbben, Lövås och Henån
Grävstart i juni 2019, färdigställande i november 2019

Observera att tidsplanen kan komma att påverkas om markavtal eller tillstånd uteblir.

Ottossons i Hedekas: Hemsida Facebook

Fiber? Javisst!

Uppdaterat: 2018-11-06 – Del 3 start Juni 2019 – Ändrat från 2018

Uppdatering

Hej alla.

Vi är i kontakt med IP-Only och vi framför våra farhågor om hur det går med fibern.
De försäkringar vi har fått är att den skall vara klar under 2019.

Goda nyheter är att entreprenören Ottosons i Hedekas  är i full fart med att få markavtalen undertecknade. Så vi rullar helt klart, än dock långsamt.

Styrelsen förstår att många är frustrerade över hur informationsflödet hanterats, och det har lyfts till IP-Only som sagt att de kommer att skicka ut en nyhetsuppdatering snarast och att det skall ske utskick med jämna mellanrum.

Vi fortsätter att hålla modet uppe!

Fiber? Javisst!

Preliminär tidsplan och områdesfördelning

Hej alla fibersugna.

Entreprenören har skickat en preliminär tidsplan hur fibern skall läggas i vårt område samt i vilken ordning som detta kommer att ske. Dessa filerna ligger här

Reservationer för ändringar av tidsplanen finns; men nu håller vi tummarna att denna stämmer.

Fiber? Javisst!

Möte med IP-Only och Entreprenör

Hej alla förväntansfulla fibervänner.

Styrelsen har nu träffat den entreprenör som kommer att lägga ner fibern i vårt område.

Vid mötet var även IP-Only med som berättade hur det står till med vår tidsplan.
Arbetet beräknas påbörjas April/Maj 2018 om inget oförutsett händer.
Fibern kommer att läggas ner först i Töllås-Morlandstegen området.

Entreprenören har kört runt i vårt område för att inventera hur våra marker ser ut, samt även hur man bäst drar fibern.
De kommer att i samarbete med styrelsen kontakta berörda markägare när de har färdigställt hur det kommer se ut.

Tidsplanen håller än så länge.

Fiber? Javisst!

God Jul och Gott Nytt År

IP-Only har gjort ett utskick via e-post och som framgår av det har vi ett riktigt Gott Nytt År att se fram emot. Entreprenören för nedgrävningen av vår kabel är utsedd och tecknandet av markavtal dra nu igång. Tidsplanen håller med andra ord och vi kommer att få bredband under 2018! Styrelsen vill tacka alla medlemmar för gott stöd under detta år och önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Senaste nytt 2017-10-19

Hej alla medlemmar.
IP-Only är nu klar med sin preliminära projektering med hänsyn till fornminnen och strandskydd.
Upphandlingen av grävning har påbörjats och berörda markägare kommer att kontaktas inom kort för diskussion av dragning och teckning av markavtal.
FYI moms

Medlemmar som inte har fått information om det nya priset 13900 (för företag 19900 ex moms) kan kontakta ekonomi@norraorustfiber.se för kontroll.

Vi håller tidsplanen

Medlemsavgiften för 2017 som fastställdes på stämman i år kommer snart att komma till en e-postlåda nära dig. Flera har redan betalat in och dessa kommer inte få en faktura.

De markägare som kommer beröras av kommer att kontaktas inom kort.

Samarbetet fortskrider.

Hej alla fibervänner.

Vi har nu gått vidare till nästa fas i detta fiberprojekt med IPOnly – ”Projekteringsfasen”.

Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som arbetar nära med byNet/IP-Only för att hitta bra dragningar av kanalisation för vårt område.

Samtal med berörda markägare gällande markupplåtelseavtal har påbörjats och krävs för att kunna starta gräventreprenaden.
Så om alla markägare är positiva till fiber och accepterar dragningarna, desto snabbare får vi fiber.

(Markupplåtelseavtal krävs om man förlägger kanalisation på någons mark för att komma vidare till andra kunder, samma princip som för elen)

Fiber? Javisst!

Övertagande av stadsbidrag

Nu är det klart. Länsstyrelsen har meddelat att de godkänt IP-Onlys övertagande av vårt statsbidrag. Detta innebär att IP-Only nu tar över projektering och genomförande av vårt fiberprojekt helt i linje med vår upphandling och tidigare stämmobeslut. De medlemmar som anmält sitt intresse för fiber senast den 30/6  får en anmälningsavgiften på 13.900:-. Om man inte är medlem kan man fortfarande ansluta sig och och fram till 15/8 få en anslutningsavgift på 16.900:-. Därefter gäller full avgift utifrån IP-Onlys ordinarie avgift.
IP-only kommer nu att skicka ut nya avtal med de nya förutsättningarna för påskrift och återskick. Fortfarande gäller att del av statsbidraget kan frysa in om vi inte lever upp till vad vi lovat så vi ber er att inte slarva med detta. Vi påminner också om att Orust Sparbank erbjuder lån till bra villkor efter sedvanlig kreditprövning.
Vi kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt så håll er uppdaterade genom att besöka oss ofta. Markägare kan räkna med kontakt av vår arbetsgrupp inom kort.

Trevlig sommar

Styrelsen